Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Božské Srdce Ježišovo

Daj mi tisíc sŕdc, aby som ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu! Daj mi svoje vlastné Božské Srdce, aby som ťa milovala.

Ty všetkých materských sŕdc Stvoriteľ, si pre mňa otec láskavý a bdelý, Ježiš, ty Božie Slovo si a Syn, nad srdce materské to tvoje ctím!
Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som ti pôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať.

Dúfam, že po vyhnanstve na tejto zemi dôjdem do večnej vlasti. Nechcem si však zhromažďovať zásluhy pre nebo, ale pracovať len pre tvoju lásku, Ježišu, aby som ti pôsobila radosť, potešila tvoje Najsvätejšie Srdce a zachránila duše, ktoré ťa budú večne milovať.
Čo sa mňa týka, nenachádzam v knihách už nič, s výnimkou evanjelia. Táto kniha mi stačí. S veľkou radosťou počúvam Ježišove slová, ktoré mi hovoria všetko, čo mám robiť: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Potom cítim pokoj podľa jeho prísľubu: A nájdete odpočinok pre svoju dušu (Mt 11, 29).

Kto miluje Ježiša, patrí k celej jeho rodine. V tomto jedinečnom Srdci, ktorému niet podobného, nájde všetko, po čom túži. Tam nájde svoje nebo.