31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Trpím s radosťou a v pokoji

V detstve som trpela so smútkom, ale teraz trpím s radosťou a v pokoji. Naozaj som šťastná, že trpím. Naučila som sa prijímať utrpenie s radosťou. […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Viera, skúška viery

Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal pochopiť, že pre tých, ktorých viera je malá ako horčičné semeno, robí zázrak a premiestňuje hory, aby […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska

Milujem všetko, čo mi Boh dáva. Chápem dobre, že iba láska nás môže urobiť milými Pánovi, preto je to jediné dobro, o ktoré sa usilujem. Ježiš […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Radosť

Aká sladká radosť je v myšlienke, že Boh je spravodlivý! Berie do úvahy naše slabosti, dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho sa mám teda báť? Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou. Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Božské Srdce Ježišovo

Daj mi tisíc sŕdc, aby som ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu! Daj mi svoje vlastné Božské Srdce, aby som ťa milovala. Ty […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Eucharistia

Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie! Pristupuj často k svätému prijímaniu, veľmi často. Je to jediný liečivý prostriedok, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Modlitba

Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach… Koľko útechy je v týchto slovách; aké nekonečné horizonty sa otvárajú pred našimi očami. […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Malá cesta

Cesta duchovného detstva, dôvery a úplnej oddanosti Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Nebo

Prvé slovo, ktoré som vedela prečítať, bolo nebo. Naše myšlienky musia smerovať k nebu, pretože tam prebýva Ježiš. Naše srdce je tam, kde je náš poklad, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Svätí dodávajú odvahu

Rada čítam životopisy svätých. Rozprávanie o ich hrdinských skutkoch rozohňuje moju odvahu a pobáda ma nasledovať ich. Ako dieťa som snívala, že bojujem na bojiskách… Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Túžba po svätosti

Túžim stať sa svätou. Viem, ó, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ v človeku. Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok. Mám […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska k blížnemu

Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej Láske, Ježišu!Aby láska bola plne uspokojená, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Povolanie a Cirkev

Milujem Cirkev, moju Matku.Všetko, čo mám, všetko, čo získam, je pre Cirkev a pre ľudí…Iba modlitbou a obetou môžeme byť Cirkvi užitoční.  „Hoci som taká maličká, […]