Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou.

Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem vzývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa obrátim k nej a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará.

To, čo hovoria o tebe slová Evanjelia, nás posmeľuje priblížiť sa k tebe. Program tvojho života je taký jednoduchý. Matka Vykupiteľa, žila si a trpela ako ja.

Pretože nenašla pomoc na zemi, obrátila sa úbohá malá Terézia na svoju nebeskú Matku. Prosila ju z celého srdca, aby sa konečne nad ňou zľutovala… Zrazu sa mi zjavila svätá Panna, krásna, taká krásna, že som ešte nikdy nevidela niečo krajšie. Jej tvár vyžarovala nevýslovnú dobrotu a nežnosť. Čo mi ale preniklo až na dno srdca, bol očarujúci úsmev svätej Panny. Potom všetko moje utrpenie zmizlo.

Presvätá Panna mi dala spoznať, že to naozaj ona sa na mňa kedysi usmiala a uzdravila ma. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa. Preto som ju nemohla osloviť inak ako mamička, lebo sa mi to zdalo nežnejšie ako matka… Ako horlivo som ju prosila, aby ma vždy ochraňovala… Pochopila som, že v Karmeli môžem naozaj nájsť plášť Panny Márie.

Prišla si, aby si sa na mňa v ráno môjho života usmiala. Neprestaň sa na mňa usmievať… Matka… je tu večer!

Aby dieťa mohlo milovať svoju matku, matka s ním musí plakať a deliť sa o bolesti.

Naozaj, srdce matky je oveľa učenejšie ako srdce lekára. Dokáže uhádnuť, čo treba robiť, keď je dieťa choré.

Tvoj materinský pohľad zaháňa všetky moje strachy. Učí ma plakať, učí ma tešiť sa.

Ako rada by som sa bola stala kňazom, aby som mohla kázať o Panne Márii… Najskôr by som ukázala, ako málo známy je život svätej Panny. Nemali by sa o nej hovoriť nijaké nepravdepodobné veci, ktoré presne nepoznáme… Aby kázeň o svätej Panne priniesla plody, musí predstavovať jej skutočný život, ako sa javí v evanjeliu, a nie ako si ho niekto vymyslí. Je ľahké uhádnuť, že jej skutočný život v Nazarete a neskôr mohol byť len veľmi jednoduchý… Svätá Panna sa predstavuje ako neprístupná. Bolo by však treba ukázať, že ju možno napodobňovať a že sa cvičila v skrytých čnostiach. Malo by sa povedať, že žila z viery ako my…

Predstavujem si svoju dušu ako voľné priestranstvo a prosím Pannu Máriu, aby z neho odstránila haraburdy, ktoré by tam zavadzali, aby bolo dosť voľné. Potom ju vrúcne prosím, aby sama postavila rozsiahly stan, dôstojný pre nebo, aby ho ozdobila svojimi vlastnými šperkami, a potom pozvem všetkých svätých a anjelov, aby usporiadali veľkolepý koncert. Zdá sa mi, že keď Ježiš zostúpi do môjho srdca, je spokojný, že sme ho tak pekne prijali, a ja som tiež spokojná…

Ako rada jej hovorím: Úzku cestu do neba si urobila viditeľnou tým, že si ustavične pestovala tie najjednoduchšie čnosti!

Ach, úbohé ženy, ako sa nimi pohŕda! A predsa omnoho viac žien miluje Pána Boha než mužov a pri umučení Pána Ježiša boli ženy odvážnejšie ako muži. Veď čelili urážkam vojakov, odhodlali sa mu utrieť tvár… Pán dovoľuje, aby bolo na zemi ich údelom pohŕdanie určite preto, že On si toto pohŕdanie vybral sám pre seba… V nebi jasne ukáže, že jeho myšlienky nie sú myšlienky ľudské, a potom poslední budú prvými…