29 januára 2022

Sviatosť Eucharistie – 2. časť

Duchovná obnova, Notre Dame 21. 2. 2010 … ktorý nám Ducha Svätého zoslal … „Pred mnohými storočiami bolo raz jedno slávne mesto. Vypínalo sa v úrodnom […]
29 januára 2022

Sviatosť Eucharistie – 3. časť

Duchovná obnova, Notre Dame 18. 4. 2010 … ktorý ťa Panna do neba vzal… Jedna taká veselá starenka ležala v nemocnici. Zhovárala sa s kňazom, ktorý […]
29 januára 2022

Sviatosť zmierenia

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 23. 5. 2010 …ktorý vstal slávne z mŕtvych… „Jedna žena si myslela, že vo videní sa jej zjavil Boh. Šla sa […]
29 januára 2022

Sviatosť pomazania chorých

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 19. 9. 2010 … ktorý bol ukrižovaný … „Tobiáš bol štvrták na základnej škole. Tento tichý a pokojný chlapec žil so […]
29 januára 2022

Sviatosť posvätného stavu – kňazstva

Duchovná obnova, Notre Dame 17. 10. 2010 … ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala… „V úchvatnom zálive ukrytom v záhybe ostrého útesu žil pelikán s […]
29 januára 2022

Sviatosť manželstva

Duchovná obnova, Notre Dame 21. 11. 2010 … ktorého si, Panna, v chráme našla… „Taliansky sobáš. Mladomanželia sa dohodli s farárom na malom posedení na farskom […]