29 januára 2022

Historická črta sv. Terézie od Ježiša

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 16. 1. 2011 Súčasný človek, ktorý berie do rúk spisy sv. Terézie, napísané veľmi spontánnym jazykom, srdečne a osobne, […]
29 januára 2022

Životopisná črta sv. Terézie od Ježiša

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 27. 2. 2011 Biskup Luigi Padovese napísal knihu Dialógy svätých z mramoru. V nej na jednom mieste použil slová […]
29 januára 2022

Terézia od Ježiša – zakladateľka a mystička

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 20. 3. 2011 V našom poznávaní života sv. Terézie od Ježiša sme dospeli k momentu jej druhého obrátenia, ktoré […]
29 januára 2022

Modlitba začiatočníkov

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 19. 6. 2011 (12. kap.) Istý mladík sa raz opýtal jedného svätého pustovníka: „Povedz mi, aká je najrýchlejšia cesta […]
29 januára 2022

Sv. Terézia od Ježiša – učiteľka modlitby II.

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 18. 9. 2011 (13. kap.)Kedysi dávno, v ďalekej krajine, v jednom útulnom a usporiadanom domčeku žilo dievčatko. Okolo domu […]
29 januára 2022

Sv. Terézia od Ježiša – učiteľka vnútornej modlitby

Duchovná obnova OCDS, Bratislava – Notre Dame 16. 10. 2011 „Bol raz jeden rozprávač. Žil si chudobne, bezstarostne, šťastný, že nemal nič, a hlavu mal stále […]