30 decembra 2021

Modlitba o láske

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím:moje myšlienky nech sú láskou,moje mlčanie nech je láskou,moje modlitby nech sú láskou,moje práce nech sú […]
30 decembra 2021

Modlitba za získanie Pokory

Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ […]