17 januára 2022

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov

Úvod V konštitúciách nášho rádu sa píše o úcte k Panne Márii, ktorá formuje duchovný život každého karmelitána a aj jeho apoštolát. Jednou z priorít je aj apoštolát skrze škapuliar. Som […]
17 januára 2022

Škapuliar – znak spásy

V živote človeka zohrávajú znaky a symboly dôležitú úlohu. Už kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh stvoril človeka ako duchovno – telesnú bytosť. Človek vyjadruje svoje pocity, […]
17 januára 2022

Mária v karmelitánskom erbe

Keď sa konajú nejaké slávnosti vo farnosti, v dedine, nikdy nesmie chýbať erb. História nášho rádu siaha do 13. storočia a vo vtedajšej dobe bolo charakteristické, že  sa […]
17 januára 2022

Mária – vzor modliacej sa Cirkvi

Veľmi často sa pýtame, čím je modlitba. Veľmi často hovoríme: neviem sa modliť, mám problém s modlitbou, neviem sa sústrediť, som roztržitý… Každý jeden z nás si môže […]
17 januára 2022

P. Rudolf Bartal OCD: Mária v živote sv. Jána od Kríža

Stačí sa poobzerať okolo seba a na uliciach, vo výkladoch supermarketov a obchodných domov nám všetko pripomína Vianoce. Plno reklám na darčeky, reklamy na relaxačné kurzy, kurzy duchovného […]