29 januára 2022

Sviatosť krstu 1. časť

– „ … ktorého si v Betleheme porodila“ Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 18. 1. 2009 Počas prípravy na prijatie sviatosti manželstva alebo počas prípravy na […]
29 januára 2022

Sviatosť krstu 2. časť

– „ … ktorého si, Panna, v chráme obetovala“ Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 22. 2. 2009 V Katechizme Katolíckej Cirkvi, ktorý je pokladnicou a zhrnutím […]
29 januára 2022

Sviatosť krstu 3. časť

– „… ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie…“ Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 19. 4. 2009 „Nemecký básnik Rilke býval istý čas […]
29 januára 2022

Sviatosť birmovania 1. časť

– „…Ježiš, ktorého si v chráme našla…“ Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 17. 5. 2009 (Skrytý život Márie a Ježiša) „Pýtali sa raz jedného dieťaťa: ´Kedy […]
29 januára 2022

Sviatosť birmovania 2. časť

– „… ktorý premenil vodu na víno v Káne…“ Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 28. 6. 2009 „Po ceste si vykračovali mama a dieťa. Dieťa si […]
29 januára 2022

Sviatosť eucharistie

… ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila… Duchovná obnova, Notre Dame 15. 11. 2009 Mária je eucharistickou ženou „Ak mi to nedovolíš, nebudem […]