31 decembra 2021

p. Jerzy Wiesław Gogola OCD: Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

vdp. Ján Jenčo: Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

p. Rudolf Bartal OCD: Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

p. Pavel Vojtěch Kohut OCD: Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]