31 decembra 2021

p. Rudolf Bartal OCD: Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

vdp. Ján Jenčo: Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

p. Jerzy Wiesław Gogola OCD: Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prednáška z dňa 20. októbra 2007 v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave.Medzinárodné sympózium „Mojím povolaním je láska“ pri príležitosti 110. […]
31 decembra 2021

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša

Sympózium 28. 3. 2015 v Bratislave v Centre Salvator zorganizoval v deň 500. výročia narodenín sv. Terézie od Ježiša, učiteľky Cirkvi, Svetský rád bosých karmelitánov v […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Jána od Kríža

Boh, jedine Boh prepožičiava každej činnosti hodnotu a sviežosť, lebo ten, kto nepozná Boha, nepozná nič. Slovo, Syn Boží, spolu s Otcom a Duchom svätým, je svojou podstatou a charakterom […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Rafaela od sv. Jozefa

„Vlasť nepotrebuje krv, ktorej sa prelialo príliš mnoho na poľských nivách, ale potrebuje pot!“ „Svet ma môže zbaviť všetkého, ale vždy mi ostane jeden úkryt, ktorý […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Povolanie a Cirkev

Milujem Cirkev, moju Matku.Všetko, čo mám, všetko, čo získam, je pre Cirkev a pre ľudí…Iba modlitbou a obetou môžeme byť Cirkvi užitoční.  „Hoci som taká maličká, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska k blížnemu

Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej Láske, Ježišu!Aby láska bola plne uspokojená, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Túžba po svätosti

Túžim stať sa svätou. Viem, ó, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ v človeku. Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok. Mám […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Svätí dodávajú odvahu

Rada čítam životopisy svätých. Rozprávanie o ich hrdinských skutkoch rozohňuje moju odvahu a pobáda ma nasledovať ich. Ako dieťa som snívala, že bojujem na bojiskách… Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Nebo

Prvé slovo, ktoré som vedela prečítať, bolo nebo. Naše myšlienky musia smerovať k nebu, pretože tam prebýva Ježiš. Naše srdce je tam, kde je náš poklad, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Malá cesta

Cesta duchovného detstva, dôvery a úplnej oddanosti Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Modlitba

Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach… Koľko útechy je v týchto slovách; aké nekonečné horizonty sa otvárajú pred našimi očami. […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Eucharistia

Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie! Pristupuj často k svätému prijímaniu, veľmi často. Je to jediný liečivý prostriedok, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Božské Srdce Ježišovo

Daj mi tisíc sŕdc, aby som ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu! Daj mi svoje vlastné Božské Srdce, aby som ťa milovala. Ty […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou. Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Radosť

Aká sladká radosť je v myšlienke, že Boh je spravodlivý! Berie do úvahy naše slabosti, dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho sa mám teda báť? Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska

Milujem všetko, čo mi Boh dáva. Chápem dobre, že iba láska nás môže urobiť milými Pánovi, preto je to jediné dobro, o ktoré sa usilujem. Ježiš […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Viera, skúška viery

Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal pochopiť, že pre tých, ktorých viera je malá ako horčičné semeno, robí zázrak a premiestňuje hory, aby […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Trpím s radosťou a v pokoji

V detstve som trpela so smútkom, ale teraz trpím s radosťou a v pokoji. Naozaj som šťastná, že trpím. Naučila som sa prijímať utrpenie s radosťou. […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad namiSyn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá Trojica, jeden Boh. Svätá Mária, oroduj […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Pane, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa

Svätý Rafael, apoštol jednoty Kristovej Cirkvi, oroduj za nás.Veľký ctiteľ Boha,Verný krížu a evanjeliu,Ctiteľ Matky milosrdenstva,Nasledovník svätého Jozefa,Svätý kňaz karmelitánskeho rádu,Horlivý sprievodca duší,Mučeník spovednice,Príklad sebazaprenia a […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad namiSyn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá Trojica, jeden Boh. Svätá Mária, oroduj […]
30 decembra 2021

Deviatnik k svätej Terézii Benedikte od Kríža

Prvý deňMÚDROSŤ Úvodná modlitba: Srdce Ježišovo, horiace láskou k Otcovi na nebesiach! Nech tvoja láska premení náš život a urobí ho podobným tvojmu, lebo sme stvorení […]
30 decembra 2021

Deviatnik k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa

Modlitba na začiatok novény Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti a na poľskej zemi ťa postavil ako […]
30 decembra 2021

Krátky deviatnik k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Svätá Alžbeta,vo svojej veľkej láske k Bohusi bola vždy tak blízkopotrebám svojich priateľov.Teraz, keď si v nebi,pred Tvárou Pána,prihováraj sa u Nehoza úmysly,ktoré ti zverujeme. (Vysloviť […]
30 decembra 2021

Deviatnik k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Záverečná modlitba (modlí sa každý deň) Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si zjavil svätej Alžbete od Najsvätejšej Trojice tajomstvo tvojej prítomnosti, ukryté v duši spravodlivých, a […]
30 decembra 2021

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša II.

Prvý deň (22. september) – Túžby Sme slabí. Svätá Terezka, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž […]
30 decembra 2021

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša I

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň) Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na […]